Centrum talentovanej mládeže

V novodobej histórií SKK Trstená orientoval svoju činnosť hlavne na prácu s deťmi a mládežou. Od roku 1999 sme pri SKK zriadili Školské športové stredisko. V ňom po celé 4 roky pod odborným vedením Ing. Jozefa Fábryho, Františka Frielicha a Milana Urbana vyrástlo mnoho nádejných kolkárov a kolkárok - reprezentantov mesta Trstená ba i Slovenska.

Od roku 2004 schválilo Ministerstvo školstva SR, doteraz ako jedinému kolkárskemu klubu na Slovensku, vytvorenie Centra talentovanej mládeže (CTM) pri Športovom klube kolkárov Trstená. Od toho času až dodnes prebieha v CTM výchova talentovaných detí a mládeže na profesionálnej úrovni.Za doterajšie obdobie existencie CTM pri SKK Trstená sa môžeme pochváliť mnohými športovými úspechmi našich odchovancov nielen na celoslovenskej úrovni ale aj medailami z majstrovstiev sveta.

Trstenskí kolkári dávajú príležitosť pravidelne si zašportovať aj neregistrovaným kolkárom. Každoročne, už od roku 1991, organizujeme tzv. Mestskú kolkársku ligu, ktorej víťaz sa zúčastnuje celoslovenského finále víťazov Mestských líg. Vdaka nadšeniu pre kolky v roku 2003, z iniciatívy Ing. Jozefa Fábryho, zorganizoval SKK Trstená historický prvý ročník celoslovenského finále víťazov Mestských líg neregistrovaných kolkárov. Možno konštatovať že vdaka trstenským kolkárom sa zrodilo krásne športové podujatie celoslovenskej úrovne, ktoré bude mať v roku 2010 úž svoj 8 ročník.