História ŠKK Trstená

Kolkársky šport zapustil v minulosti v Trstenej hlboké korene, ktoré nevyvrátili ani "víchrice" nedostatku financií a zlých technických podmienok. Počiatku kolkárskeho športu v Trstenej siahajú až do čias prvej Slovenskej republiky, kedy boli vybudované v Trstenej dve kolkárne a to: U Bednára a U Golnera. Samozrejme, že stačili v prvom počiatku na rekreačné a oddychové účely ako aj na krátenie si voľného času hlavne v dobe dlhých zimných večerov.

Po druhej svetovej vojne pôvodné kolkárne boli zrušené a bola postavená nová kolkáreň s betónovými dráhami Pod Halečkou.

V roku 1956 sa skupina trstenských zanietencov okolo prokurátora pána Susu postarala o oficíalny vznik kolkárskeho telovýchovného spolku. Medzi zakladateľov tohto športu patrili: Jozef Borový, Jozef Kováčik, Viktor Juris st., Ján Trstenský, Viktor Bednár, Anton Hrbek, Jozef Pecko, Ján Bača, Viktor a Lojzo Loffayovci.

V tom istom roku sa nový klub prihlásil do oficiálnej súťaže aj keď musel v tom čase dochádzať za tréningami na Slanicu, lebo naša kolkáreň sa len začala budovať. V tom čase hrávali zápasy s Dolným Kubínom, Námestovom, Sučanmi, Žilinou a ďalšími.

Úroveň kolkárskeho športu bola dosť vysoká avšak technické parametre kolkárne nedovoľovali aby kolkári postúpili do vyššej sútaže. Až rozsiahlou rekonštrukciou kolkárne pod Hálečkovou v roku 1984 sa vylepšili podmienky pre tento šport na takú úroveň, že naši seniori postúpili do krajského majstrovstva. Tento úspech bol impulzom pre "novodobých" zanietencov okolo pána Viliama Kolejáka k tomu, aby sa vehementne pustili do myšlienky vybudovať v akcii "Z" novú plneautomatizovanú štvordráhovú kolkáreň. Tá sa začala budovať v septembri 1987 a bola daná do užívania v júli 1990. Kolkáreň bola postavená svojpomocne športovým klubom kolkárov, ktorej členovia celé tri roky trávili svoj voľný čas pri jej stavbe. Odmenou im bol historický úspech v podobe postupu do II. celoštátnej ligy, ktorej úvodným kolom aj kolkáreň otvárali.

V roku 1997 bola naša kolkáreň renovovaná, keď do nej boli namontované moderné dráhy z Majstrovstiev sveta juniorov v Trebišove od firmy Funk. Od novej sezóny v Trstenej začali podávať na kvalitných dráhach aj lepšie výkony, čoho výsledkom bol postup do 1. ligy.

Historický úspech zaznamenal náš klub v roku 2001, keď A družstvo postúpilo do Extraligy.

V novodobej histórií SKK Trstená orientoval svoju činnosť hlavne na prácu s deťmi a mládežou. Od roku 1999 sme pri SKK zriadili Školské športové stredisko. V ňom po celé 4 roky pod odborným vedením Ing. Jozefa Fábryho, Františka Frielicha a Milana Urbana vyrástlo mnoho nádejných kolkárov a kolkárok - reprezentantov mesta Trstená ba i Slovenska.

Od roku 2004 schválilo Ministerstvo školstva SR, doteraz ako jedinému kolkárskemu klubu na Slovensku, vytvorenie Centra talentovanej mládeže (CTM) pri Športovom klube kolkárov Trstená. Od toho času až dodnes prebieha v CTM výchova talentovaných detí a mládeže na profesionálnej úrovni.Za doterajšie obdobie existencie CTM pri SKK Trstená sa môžeme pochváliť mnohými športovými úspechmi našich odchovancov nielen na celoslovenskej úrovni ale aj medailami z majstrovstiev sveta.

Trstenskí kolkári dávajú príležitosť pravidelne si zašportovať aj neregistrovaným kolkárom. Každoročne, už od roku 1991, organizujeme tzv. Mestskú kolkársku ligu, ktorej víťaz sa zúčastnuje celoslovenského finále víťazov Mestských líg. Vdaka nadšeniu pre kolky v roku 2003, z iniciatívy Ing. Jozefa Fábryho, zorganizoval SKK Trstená historický prvý ročník celoslovenského finále víťazov Mestských líg neregistrovaných kolkárov. Možno konštatovať že vdaka trstenským kolkárom sa zrodilo krásne športové podujatie celoslovenskej úrovne, ktoré bude mať v roku 2010 úž svoj 8 ročník.