Výkonná rada ŠKK Trstená

Aktuálne personálne zloženie výkonných orgánov športového klubu kolkárov Trstená:


Predseda SKK Trstená Anton  Koleják Ing.
Predseda revíznej komisie Anton Svidron
Vedúci CTM pri ŠKK Trstená František Frielich
Výkonná rada  ŠKK Trstená Benický Marián Didek    Dominik
Dzurek  Stanislav Ing.
Frielich  František
Jašurková  Michaela
Koleják  Anton  Ing.
Sahuľ   Karol
Urban   Milan